RODO

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 


 

 

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, (zwane dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).

 

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

 

- imię i nazwisko,

 

- adres zamieszkania,

 

- nr telefonu,

 

- adres e-mail,

 

- informacje niezbędne do rozliczenia należności publicznoprawnych.

 

Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza ROCKSTEP Monika Giermuda  z siedzibą w Radomiu ul. Wierzbicka 26/44 informuje:

 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO.

 

1.Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu zawarcia i wykonania Umowy.

 

2.Dane osobowe będą pozyskiwane przez N.P.O.W ROCKSTEP Monika Giermuda  oraz osoby lub podmioty działające w jego imieniu.

 

3.Administratorem danych osobowych jest N.P.O.W ROCKSTEP Monika Giermuda

 

4.W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się za pośrednictwem  adresu
e-mail: rockstep@wp.pl.

 

5.Dane osobowe mogą być udostępniane:

 

– pracownikom i współpracownikom N.P.O.W. ROCKSTEP Monika Giermuda  w celu realizacji Umowy, 

 

– podmiotom kontrolującym i nadzorującym N.P.O.W. ROCKSTEP Monika Giermuda na mocy prawa powszechnie  obowiązującego,

 

– dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

6.Przysługuje Panu/Pani dostęp do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

7.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

8.Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

9.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych przez N.P.O.W. ROCKSTEP Monika Giermuda do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 

10.Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, nie stosuje się profilowania.

 


 

W świetle powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez N.P.O.W. ROCKSTEP Monika Giermuda w celu zawarcia i realizacji z Umowy odpłatnego udostępniania do korzystania ze Stacjonarnego kursu tańca, pomiędzy N.P.O.W. ROCKSTEP Monika Giermuda a mną i wynikających z przedmiotowej Umowy obowiązków. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych przez N.P.O.W. ROCKSTEP Monika Giermuda , pod warunkiem wyrażenia przeze mnie zgody w odrębnym oświadczeniu . Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem poczty e- mail na adres: rockstep@wp.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich
udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe
wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.
projekt i wykonanie: gqim.com